Zařazeno v kategoriích: LÉKAŘSKÁ LITERATURA, Stomatologie

Propedeutika - Protetické zubné lekárstvo a čel´ustná ortopédia

Šestáková Marcela a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
208
Rok vydání
2016
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-9722-549-0
EAN
9788097225490
Propedeutika (z gréckeho pró - pred, paideúein - vylučovať) označuje úvod do určitej vedy. Konkrétne v zubnom lékarstve je ciel´om výuky získanie základných informácií o odbore. Protetické zubné lekárstvo (stomatoprotetika) je rekonštrukčným zubolékarským odborom, zameraným na náhradu silne deštruovaných a chybajúcich zubov, mäkkých tkanív ústnej dutiny, tváre a kostí neuro- a splanchnokrania. Fixné a snímatel´né zubné náhrady majú za úlohu rehabilitáciu pacienta z funkčného a estetického hl´adisla. Vývoj v tejto oblasti smeruje k yav8dyaniu výpočtovej techniky (CAD/CAM systémy), preferencii nepriamych pracovných postupov a uprednostňovaniu fixných náhrad. V tomto smere sa čoraz viac rozvíja dentálna implantológia, ktorá je úzko prepojená se stomatochirurgiou. pri zostavování tejto učebnice sme si stanovili dva základné ciele. Tým hlavným je oboznámiť študenta o náplni odboru, opísať fyziologické znaky žuvacieho systému ako celku a následne klasifikovať dôsledky strát zuba, skupiny zubov či celej dentície. Zároveň sme sa snažili poskytnúť detalnejšie informácie o ochoreniach temporomandibulárneho klbu, postendodontickom ošetrení a základoch implantológie s ciel´om, aby bola publikácia prínosom aj pre odborníkov z praxe. Súčast´ou učebnice sú aj základné poznatky z čelustnej ortopédie, ktorá má svojimi pracovnými postupmi k protetickému zubnému lékárstvu blízký vzt´ah.
Propedeutika - Protetické zubné lekárstvo a čel´ustná ortopédia

900 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Stomatologie

Stomatologie

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu