*****

Reklamační řád

1. Kupující podá reklamaci prostřednictvím pošty, a to zasláním reklamace na adresu:
Velkoobchod, centrální expedice
Řipská 23
130 00 Praha 3

2. Každá reklamace musí obsahovat:

  • číslo objednávky,
  • popis zjištěných závad,
  • kontaktní údaje na reklamujícího,
  • reklamovanou/né knihy.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5. Pokud prodávající reklamaci uzná, nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za reklamované zboží. Prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné.

Tento reklamační řád se nevztahuje na publikace zakoupené v knihkupectví jiných než firmy Aleš Čeněk, s.r.o. či v jiných internetových obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mailem: distribuce@alescenek.cz
telefonicky: 739 277 277
písemně poštou na adrese: Velkoobchod, centrální expedice, Řipská 23, 130 00 Praha 3

Menu