Marketing ve stomatologii

Kotyza Otakar

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
217
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-2608-585-0
EAN
9788026085850
Kniha se zabývá problematikou uplatňování marketingových přístupů ve specifické oblasti poskytování zdravotní péče, konkrétně ve stomatologii v České republice. Hlavním cílem je zhodnotit možnosti využití marketingu v praxi stomatologických ordinací, včetně implementace a využitelnosti segmentace klientů těchto ordinací, a vyhodnotit současnou roli marketingu a marketingových nástrojů aplikovatelných v provozování stomatologické činnosti u zubních lékařů a jejich pacientů. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol od vymezení současného stavu a teoretických východisek řešené problematiky přes typologicky analytickou část vedoucí k části zaměřené na interpretaci výstupů a racionalizaci výsledků pro stanovení návrhů v uplatnění vhodných marketingových nástrojů 4C marketingového mixu, včetně metodického postupu pro segmentaci a uplatnění marketingu v praktické rovině. Na základě získaných poznatků a identifikace slabých míst v rámci výsledků výzkumu jsou nabízena praktická doporučení pro aplikaci marketingového přístupu v praxi stomatologické ordinace. Závěr knihy je věnován postoji stomatologů k marketingu a zároveň různým doporučením k řešení této problémové oblasti.
Marketing ve stomatologii

790 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu