Zařazeno v kategoriích: LÉKAŘSKÁ LITERATURA

Atlas parazitov človeka

Ondriska František a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
140
Rok vydání
2022
Formát
21x30 cm
ISBN
978-80-568-0438-4
EAN
9788056804384
Atlas humánnych parazitov so stručnou charakteristikou a fotodokumenáciou, predpokladáme, významne obohatí súčasnú literatúru podobného zamerania a umožní jedinečnú možnosť edukácie študentov vysokých škôl v odboroch zdravotných vied i laboratórnych diagnostikov formou poznania konkrétnych druhov parazitov a ich vývinových štádií zo vzoriek klinických materiálov. Publikácia môže pomôcť aj lekárom využívajúcim diagnostické metódy priamo pri výkone povolania, pri príprave na atestáciu z klinickej mikrobiológie i pedagogickým pracovníkom na stredných i základných školách. Koexistencia parazitov a človeka je daná počiatkom jeho bytia a z hľadiska zdravia človeka predstavuje stále vážny problém. Výskyt parazitov je viazaný predovšetkým na tropické a subtropické oblasti, čo má súvis s hustotou obyvateľstva, nízkou sociálnou a hygienickou úrovňou a zdravotným povedomím obyvateľstva. Najmä v týchto oblastiach parazity patria medzi pôvodcov najvážnejších prenosných ochorení, ako je trypanozomóza, leishmanióza, schistozomóza, malária, onchocerkóza a lymfatická filarióza. V poslednom čase nie je výnimkou, že tieto parazitózy diagnostikujeme aj u našich občanov – cestovateľov do oblastí ich endemického výskytu. Nie je už celkom pravdou naše ešte nedávne konštatovanie, že v našich podmienkach má väčšina parazitóz ľahký priebeh, pretože globálne, predovšetkým klimatické i spoločenské zmeny, narastajúci cestovný ruch a turistika prináša mimoriadne riziko importu parazitóz z trópov a subtrópov vrátane možnosti trvalého zavlečenia ich pôvodcov a prenášačov na naše územie.
Atlas parazitov človeka

540 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu