Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře - 2. vydání

Čech Svatopluk, Horký Drahomír

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
ISBN
978-80-210-5544-5
EAN
9788021055445
Počet stran
140
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2011
Formát
150x210 mm
Učební text je adresován posluchačům bakalářského studijního programu. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie a Optika a optometrie. Jeho úkolem je studujícího uvést a seznámit se základy mikroskopické stavby a funkce buňky, tkání lidského těla vybraných orgánových systémů. Protože se na oborech liší počet výukových hodin histologie a rozdíl je i v tom, co by fyzioterapeuti a optometristé měli z předmětu znát, zvolili autoři při sestavování skripta kompromisní přístup sepsali text z hlediska předpokládaných potřeb obou specializací. Jsou přesvědčeni, že do skriptazahrnuté poznatky a kapitoly umožní studujícímu si z něho podle sylabů cíleně vybrat. Uvedené sleduje i uspořádání a členění textu, v němž pasáže, které mají povýtce doplňkový chrakter a nebudou u zkoušky požadovány, jsou odlišeny kurzívou. Kurzívou jsou psány histofyziologické poznámky. Skriptum nemá obrázky a schémata, jak by slušelo textu z oboru, u kterého je důležitá vizuální představa a názornost. V žádném případě se nejedná o opomenutí, ale pouze o snahu autorů předat text posluchačům k používání co možná nejdříve a v přijatelných mezích udržet rovněž prodejní cenu.
Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře - 2. vydání

199 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu